OBS! Ansökan skall innehålla en redogörelse for sökandens ekonomiska situation samt uppgift om vad bidraget skall användas till. Se mer information i ansökningsblanketten.

Den ifyllda ansökningsblanketten och övriga handlingar sänds till:

Ellen, Elsa och Torsten Settergrens stiftelse
Kungsgatan 14
541 31 Skövde

Upplysningar lämnas av: Lars Eriksson, tel 072-397 67 67

Hämta ansökningsblankett (pdf)